Nye tider for fritidssejleruddannelserne

Duelighedsbevis for lystsejlere

Sidste år valgte Søfartsstyrelsen at udlicitere Duelighedsprøven i Sejlads til “Godkendte udbydere” og det var ikke den store øvelse, da der er mange godkendte censorer til duelighedsbevisuddannelsen.

Yachtskipperuddannelsen

Øvelsen blev sværere efter 1. januar 2018, hvor yachtskipperuddannelsen blev udliciteret. Reglen er at en censor skal have en uddannelse, der er højere end den uddannelse, hvor censorskabet skal holdes. F.eks. skal en censor til Y3-eksamen være Y1-uddannet og en censor til Y1-eksamen skal være skibsføreruddannet.

Godkendte udbydere
SIMAC Training og Dansk Fritidssejler Union godkendte udbydere på Y1+Y3 og de er ved at bygge deres censorkorps op.

Begge udbydere lægger vægt på kvalitet og et fornuftigt faglig niveau, således at nye yachtskippere har en solid uddannelse bag sig, når sejlersæsonen går i gang.

Maritim førstehjælp-til det sejlende folk

Jeg har netop eksamineret en håndfuld lystsejlere i yachtskipper 1 og de bestod alle sammen 🙂
Under eksamensforløbet talte vi om førstehjælpsdelen til uddannelsen og til lystsejlere generelt og jeg fik indtrykket af, at det ikke er så let at finde sejlerrelaterede førstehjælpskurser.

Men hjælpen er nær….

Dansk Førstehjælpsråd har netop (april 2017) udgivet uddannelsesplanen:

Førstehjælp ombord på mindre fartøjer og i søsport

Udover det obligatoriske indhold på 8 timer i uddannelsesplanen vil jeg undervise i helikopterredning, overlevelsesstrategier i vandet samt undervise i førstehjælp, der er relevant i forhold til længerevarende ophold i redningsflåde.

Varighed: 10 timer fordelt over 2 dage fortrinsvis i weekender
Deltagerantal: maks.16 personer
Pris inkl.materialer: Kr.10.000 eks. moms

Yderligere information kontakt mig via hjemmesiden eller på mobil 30497535

Maritim Coaching

Efter nogle ugers annoncering i Lokalavisen Svendborg blev jeg kontaktet af avisens huspoet Frk. E. Carlsen. Frk. E. Carlsen ville vide mere om mit firma Zilmer Coach & Konsulent for at skrive et digt om Maritim Coaching. Her er resultatet:
Maritim Coaching
Hjemve til hjemstavn
og kone og børn
-Hjem og gi én hånd:
Konen har jo
taget sin tørn!
Men med nye kræfter
kommer sømanden hjem
og gir´
kærlighed og støtte
og hjælper dem!
Dog ka´ det hænde
for sømanden selv
at ombord på skibet
ikke alt
er gået lige vel
-Måske har søen
været høj og drøj
-Måske har arbejdsklimaet
ombord på skibet
været noget rigtigt møg
og så
kommer han hjem
til konen
og læser af
men også hun
er måske kørt træt
i fisker-kone-livet
lige præcis denne dag
Og så er det
at de kan gi´
Karl Zilmer et kald
hvis lige
lidt sparring
de have skal
for som gl. styrmand
har han kendskab
til disse udfordringer
fra sit eget liv
så nu
gennem faglig coaching
kan han vejlede
både sømanden
og hans viv!
                                           Frk. E. Carlsen

 

 

Beskikket censor

Jeg har i de sidste 4 år været beskikket censor på akademiuddannelsen i følgende fag:

  • Ledelse i praksis
  • Coaching i organisationer

Min beskikkelse har netop været til revurdering og jeg er glad for at kunne sige, at jeg er godkendt af Uddannelsesministeriet for en ny fireårig periode gældende fra 1. juli 2016. I den næste periode er jeg også godkendt til at være censor i:

  • Coaching og konflikthåndtering

Reference

Også vigtigt at tage ledelse seriøst i det frivillige foreningsliv
Af Lisbeth Hansen, formand for Indre Mission i Svendborg

Som formand for Indre Mission i Svendborg står jeg med mange forskellige ledelsesopgaver. En af de vigtigste er at lede og motivere alle de frivillige i foreningen. Det kan være en udfordring, for man kan ikke stille de samme krav til mennesker, der bruger deres fritid og hjerteblod, som man gør til en medarbejder, der får sin løn. Derfor er det utrolig vigtigt at tage behovet for god ledelse i det frivillige foreningsliv seriøst. Det gjorde jeg ved at vælge et coaching forløb hos Karl Zilmer. Det gav mig gode og brugbare inputs til de udfordringer, jeg støder på i foreningen – både når det gælder at få det daglige bestyrelsesarbejde til at flyde med overholdelse af deadlines, men også til at motivere alle de frivillige ledere og tage deres behov for synlig ledelse alvorligt.

Zilmer Coach & Konsulent er nu tilknyttet Fremtidsfabrikken i Svendborg

Fremtidsfabrikken i Svendborg er sydfyns kreative iværksætterhus og den er en del af Svendborg Kommune. Kommunen ønsker at give de bedste vækstbetingelser for iværksættere og microvirksomheder i de kreative erhverv. De fysiske rammer er den gamle rutebilstation på havnen der er bygget om til formålet, hvor det er muligt at leje sig ind i Fremtidsfabrikkens lokaler.

Check www.fremtidsfabrikken.com

Det nye tiltag fra Fremtidsfabrikken er et udviklingsforløb i samarbejde med IDEA Entrepreneurship Centre, Spinderihallerne i Vejle og Business Kolding, hvor der er fokus på at skabe udvikling og vækst i de kreative erhverv. Det sker ved at udvikle iværksættere og microvirksomheders styrker, viden, indsigt og kompetencer.

Udviklingsforløbet hedder MEDSTRØM og det er 4 tilgange til forløbet:
TANKESTRØM iværksættercamp
POWER UP opstartsforløb
STRØMSTYRKE vækstforløb
HØJSPÆNDING ekspansionsforløb

Zilmer Coach & Konsulent er en del af coachteamet på vækstforløbet STRØMSTYRKE

MEDSTRØMs hjemmeside er ikke i luften endnu, men du kan finde mere information via Fremtidsfabrikkens hjemmeside.

 

Førstehjælpskursus?

Viste du at pr. 1. januar 2016 bliver uddannelsesplanerne for førstehjælpskurser i Danmark ændret. Dansk Førstehjælpsråd har udarbejdet en struktur for førstehjælpsuddannelser.

Førstehjælpskurserne er bygget op efter følgende model:

Basisuddannelse
Den første grundlæggende uddannelse

Tilvalgsuddannelse
En række korte uddannelser

Funktionsuddannelse
Uddannelse rettet mod særlige funktioner

Kontakt mig via www.karlzilmer.dk kontaktformular for yderligere information