Førstehjælp

Førstehjælpsinstruktør i Svendborg og på Fyn

FORHOLDSREGLER I FORBINDELSE MED COVID-19 FØLGER  DANSK FØRSTEHJÆLPS RÅDS ANBEFALINGER

Trænger du eller dit firma til at få opfrisket førstehjælpsuddannelsen

Jeg  er uddannet som instruktør i førstehjælp ved Beredsskabsstyrelsen. Det betyder, at har du, dine kollegaer eller dit firma brug for et førstehjælpskursus af en godkendt instruktør er jeg den rette person at henvende sig til.
Den 1. Januar 2016 træder der nye uddannelsesplaner i kraft og det betyder, at den enkelte arbejdsplads kan få stykket den førsthjælpsuddannelse sammen som passer netop til jeres behov.

Ring eller skriv til mig på kontaktformularen for mere information……


Førstehjælp ombord på mindre fartøjer og i søsport
Varighed: 10 timer

Basisuddannelse i førstehjælp
Varighed: 6 timer

Førstehjælp for voksne med ansvar for børn
Varighed: 7 timer

Førstehjælp med særligt ansvar
Varighed: 12 timer

Medborgerførstehjælp
Varighed: 7 timer

Førstehjælp ved akutte skader
Varighed: 6 timer

Opdatering af førstehjælpsuddannelse
Ring og hør nærmere

Priserne er ekskl. moms
Godkendt bevis samt diverse materialer er indeholdt i prisen
Kørsel på fyn og brofaste øer er inkluderet
Ved kursus uden for ovennævnte område pålægges transportomkostninger oven i kursusafgiften.


Kurset
Afholdes i jeres egne lokaler, når det passer jer og det tilpasses de udfordringer I har. Aften og weekend tages også i brug.

Deltagerantal
Dansk Førstehjælpsråd stiller kvalitetskrav om, at der maksimum er 16 deltagere pr. hold.
Jeg har den erfaring, at maksimum 12 deltagere giver et væsentligt større udbytte af undervisningen for den enkelte deltager.

Aflysning af førstehjælpskurser

Senere end 7 dage før kursus faktureres 50% af kursusgebyr
Senere end 2 dage før kursus faktureres 100% af kursusgebyr

Instruktør-CV, Karl Zilmer:

  • Sejlet som officer og kaptajn i handelsflåden siden 1979
  • Uddannet sygdomsbehandler fra Center for Maritim Sundhed
  • Uddannet instruktør i skibmedicinkiste kategori C
  • Uddannet førstehjælpsinstruktør ved Beredskabsstyrelsen og godkendt af Dansk Førstehjælps Råd
  • Underviser på Svendborg Søfartsskole blandt andet i førstehjælp og sundhedslære

FSFI - Foreningen af Selvstændige FørstehjælpsInstruktører i DanmarGodkendte førstehjælpskurser

Jeg er bestyrelsesmedlem i FSFI. Det står for Foreningen af Selvstændige FørstehjælpsInstruktører i Danmark. FSFI er en frivillig national forening for instruktører i førstehjælp, som ønsker at udbyde DFR godkendte førstehjælpskurser i egen virksomhed.