Nye tider for fritidssejleruddannelserne

Duelighedsbevis for lystsejlere

Sidste år valgte Søfartsstyrelsen at udlicitere Duelighedsprøven i Sejlads til “Godkendte udbydere” og det var ikke den store øvelse, da der er mange godkendte censorer til duelighedsbevisuddannelsen.

Yachtskipperuddannelsen

Øvelsen blev sværere efter 1. januar 2018, hvor yachtskipperuddannelsen blev udliciteret. Reglen er at en censor skal have en uddannelse, der er højere end den uddannelse, hvor censorskabet skal holdes. F.eks. skal en censor til Y3-eksamen være Y1-uddannet og en censor til Y1-eksamen skal være skibsføreruddannet.

Godkendte udbydere
SIMAC Training og Dansk Fritidssejler Union godkendte udbydere på Y1+Y3 og de er ved at bygge deres censorkorps op.

Begge udbydere lægger vægt på kvalitet og et fornuftigt faglig niveau, således at nye yachtskippere har en solid uddannelse bag sig, når sejlersæsonen går i gang.