Reference

Også vigtigt at tage ledelse seriøst i det frivillige foreningsliv
Af Lisbeth Hansen, formand for Indre Mission i Svendborg

Som formand for Indre Mission i Svendborg står jeg med mange forskellige ledelsesopgaver. En af de vigtigste er at lede og motivere alle de frivillige i foreningen. Det kan være en udfordring, for man kan ikke stille de samme krav til mennesker, der bruger deres fritid og hjerteblod, som man gør til en medarbejder, der får sin løn. Derfor er det utrolig vigtigt at tage behovet for god ledelse i det frivillige foreningsliv seriøst. Det gjorde jeg ved at vælge et coaching forløb hos Karl Zilmer. Det gav mig gode og brugbare inputs til de udfordringer, jeg støder på i foreningen – både når det gælder at få det daglige bestyrelsesarbejde til at flyde med overholdelse af deadlines, men også til at motivere alle de frivillige ledere og tage deres behov for synlig ledelse alvorligt.